KÖRMENDI AMI

KÖRMENDI ALAPFOKÚ ZENE- ÉS TÁNCMŰVÉSZETI ISKOLA

HÍREK, ESEMÉNYEK

ZENEMŰ-VÉSZETI KÉPZÉS

Oktatásunk célja, hogy a maga sajátos lehetőségeivel – egyéni hangszeres oktatással és érzelmi neveléssel – hozzájáruljon tanulóink sokoldalúan művelt, érett és kreatív személyiségének kialakításához.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy a tanulóink az általunk közvetített művészetek révén fedezzék fel önmaguk képességeit, szeressék meg a művészetet, lehetőséget kapjanak a minél szélesebb körű művészi önkifejezésre. 

Tanulóink különórai képzésben részesülnek – egy tanulóval foglalkozik egy pedagógus – mely foglalkozások kiegészülnek a biztos tudást megerősítő csoportos kamarazenei, illetve elméleti órákkal is. Zeneművészeti tanszakainkon szabadon választhatnak a legtöbb ismert hangszer közül. 

Rendszeresen részt veszünk országos és megyei szintű versenyeken kiemelkedő eredményekkel. 

Az oktatásunk részeként lehetőséget biztosítunk tanítványaink számára, hogy a tanszaki-tantárgyi előadásokon és nagyobb rendezvényeken nyilvánosan is bemutathassák megszerzett tudásukat.

Körmend városában a művészetek és a zene mindig meghatározó és fontos szerepet játszottak. Művészeti iskolánknak ezért nagy a felelőssége a zenei és esztétikai nevelés terén.

Aktív művésztanáraink hangversenyei, az iskolákban és óvodákban szervezett hangszeres bemutatók, a diákokkal közösen előadott kamara produkciók elengedhetetlen és szerves részét képezik az iskolának.

ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS

Oktatásunk célja, hogy a maga sajátos lehetőségeivel – egyéni hangszeres oktatással és érzelmi neveléssel – hozzájáruljon tanulóink sokoldalúan művelt, érett és kreatív személyiségének kialakításához.

Folyamatosan törekszünk arra, hogy a tanulóink az általunk közvetített művészetek révén fedezzék fel önmaguk képességeit, szeressék meg a művészetet, lehetőséget kapjanak a minél szélesebb körű művészi önkifejezésre.  

Tanulóink különórai képzésben részesülnek – egy tanulóval foglalkozik egy pedagógus – mely foglalkozások kiegészülnek a biztos tudást megerősítő csoportos kamarazenei, illetve elméleti órákkal is. Zeneművészeti tanszakainkon szabadon választhatnak a legtöbb ismert hangszer közül. 

Rendszeresen részt veszünk országos és megyei szintű versenyeken kiemelkedő eredményekkel. 

Az oktatásunk részeként lehetőséget biztosítunk tanítványaink számára, hogy a tanszaki-tantárgyi előadásokon és nagyobb rendezvényeken nyilvánosan is bemutathassák megszerzett tudásukat.

Körmend városában a művészetek és a zene mindig meghatározó és fontos szerepet játszottak. Művészeti iskolánknak ezért nagy a felelőssége a zenei és esztétikai nevelés terén.

Aktív művésztanáraink hangversenyei, az iskolákban és óvodákban szervezett hangszeres bemutatók, a diákokkal közösen előadott kamara produkciók elengedhetetlen és szerves részét képezik az iskolának.

TÁNCMŰ-VÉSZETI KÉPZÉS

Képzésünk alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen tanulóinknak az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. Ennek keretében kibontakoztassuk a növendékek kreativitását, fejlesszük improvizációs készségüket és képességeiket.

Táncművészeti tantárgyainkkal széleskörű lehetőséget nyújtunk a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére. Emellett fejlesztjük fizikai állóképességüket, ügyességüket, cselekvő biztonságukat, ritmusérzéküket, hallásukat, tér- és formaérzéküket, gazdagítva ezáltal képességeiket.

Mindezek mellett olyan élményeket teremtünk, amelyek segítik a gyerekek önismeretét, hogy felfedezhessék saját képességeiket, és megtanulják elfogadni társaikat. Emellett olyan értékeket közvetítünk, mint az egészséges életmódra való törekvés, a magabiztosság, a határozottság és az érzelmi nyitottság.

Tanítványainkban igyekszünk tudatosítani, hogy a múlt, jelen és jövő egymással szoros kapcsolatban áll: a múlt értékeinek tisztelete nélkül nem lehet a jelenben létezni, s a jövőre nézve szilárd alapokat létrehozni.

Kiemelt művészeti csoportunk a Rábavirág táncegyüttes, mely a magyar népi táncon kívül egyedi módon ötvözi az európai tánchagyományokat. Stílusukat, képviselt értékrendjüket leginkább az „örömtánc” kifejezés mutatja. Táncaikkal támogatják a világzenei irányzatot is, amellett, hogy valódi hagyományőrző és értékteremtő produkciókkal is előállnak. Tagjai az iskola volt és jelenlegi növendékei. Fontos feladatuknak tartják a fiatalabb diákok patronálását, az iskolai hagyományok, értékek továbbadását.

TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

Képzésünk alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen tanulóinknak az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. Ennek keretében kibontakoztassuk a növendékek kreativitását, fejlesszük improvizációs készségüket és képességeiket.

Táncművészeti tantárgyainkkal széleskörű lehetőséget nyújtunk a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokoldalú fejlesztésére. Emellett fejlesztjük fizikai állóképességüket, ügyességüket, cselekvő biztonságukat, ritmusérzéküket, hallásukat, tér- és formaérzéküket, gazdagítva ezáltal képességeiket.

Mindezek mellett olyan élményeket teremtünk, amelyek segítik a gyerekek önismeretét, hogy felfedezhessék saját képességeiket, és megtanulják elfogadni társaikat. Emellett olyan értékeket közvetítünk, mint az egészséges életmódra való törekvés, a magabiztosság, a határozottság és az érzelmi nyitottság.

Tanítványainkban igyekszünk tudatosítani, hogy a múlt, jelen és jövő egymással szoros kapcsolatban áll: a múlt értékeinek tisztelete nélkül nem lehet a jelenben létezni, s a jövőre nézve szilárd alapokat létrehozni.

Kiemelt művészeti csoportunk a Rábavirág táncegyüttes, mely a magyar népi táncon kívül egyedi módon ötvözi az európai tánchagyományokat. Stílusukat, képviselt értékrendjüket leginkább az „örömtánc” kifejezés mutatja. Táncaikkal támogatják a világzenei irányzatot is, amellett, hogy valódi hagyományőrző és értékteremtő produkciókkal is előállnak. Tagjai az iskola volt és jelenlegi növendékei. Fontos feladatuknak tartják a fiatalabb diákok patronálását, az iskolai hagyományok, értékek továbbadását.

TANÁRAINK

morvay-andras-profil-uj

MORVAY ANDRÁS

igazgató, trombita, kürt, harsona
tanar_12_TothneDE

TÓTHNÉ DÉR ENIKŐ

igazgató-helyettes, fuvola, furulya
tanar_1_FülöpSz

FÜLÖP SZABOLCS

gitár
tanar_6_DobosS

DOBOS SÁNDOR

zongora
tanar_3_TóthZs

TÓTH ZSOLT

klarinét, szaxofon, furulya
tanar_7_KótaP

KÓTA PÉTERNÉ

hegedű
tanar_5_PorpaczineTC

PORPÁCZINÉ TÓTH CECÍLIA

ének, szolfézs
tanar_2_DomjánE

DOMJÁN ESZTER ÉVA

zongora
tanar_11_CsomosneBH

CSOMÓSNÉ BERTHA Hanna

cselló
191945566_845054246431234_2863512922472582915_n

GYENGE ANDRÁS

cselló
_DSC3473

PASS RÓBERT

trombita, kürt, harsona, furulya
Balett_03

BOLLA DÁNIEL

balett, népi gyermekjáték
192761775_927085308087391_4674686911660213587_n

SZABÓ NIKOLETT

fuvola, furulya
191679228_480429993073859_389134208103961505_n

BERTHA ÁRON

korrepetíció, zongora
Néptánc_Tamás

TAMÁS TIBOR

néptánc, népi gyermekjáték

MÉDIATÁR - ZENEMŰVÉSZETI ÁG

KÉPEK

VIDEÓK

Videó lejátszása

MÉDIATÁR - TÁNCMŰVÉSZETI ÁG


EREDMÉNYEK

Művészeti főiskolát, egyetemet végzett növendékeink

Venekei István – harsona* Horváth Piroska – zongora* Forgó György – zongora* Rác Gábor – brácsa* Horváth Róbert – hegedű* Szalai Erika – fagott* Dévai Katalin – fagott* Tóth Cecília – szolfézs, karvezetés* Fasching Zsuzsanna – szolfézs, karvezetés* Forgó Valéria – zongora, ütő* Kóta Andrea – gordonka* Tornyos Tibor – kürt* Pass Róbert – trombita* Horváth Eszter – klarinét* Karvalics Loretta – klarinét* Budai Janka – fuvola* Csata Katalin – fuvola*

Országos versenyeken, fesztiválokon elért eredményeink

1974. Koncz János hegedűverseny, Szombathely – Tóth János (középdöntő); 1974. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győr – Kóta Andrea gordonka (arany); 1983. Mély-rézfúvósok Országos Versenye, Ajka – Terták Zsolt tenorkürt, I. helyezés Molnári János tuba, I. helyezés; 1988. Koncz János hegedűverseny, Szombathely- Horváth Róbert (középdöntő); 1992. Országos Gitárverseny, Esztergom – Rajner Ágota, V. helyezés; 1995. Lubik Imre – Országos Trombitaverseny, Zalaegerszeg – Pass Róbert, III. helyezés;; 2004. Koncz János Országos Hegedűverseny, Szombathely – Nyári Ernő, I. helyezés 2009. XI. Országos Klarinétverseny, Győr – Karvalics Loretta, döntő; 2013. XII. Országos Klarinétverseny, Budapest – Karvalics Loretta, döntő; 2016. IX. Országos Czidra László Furulyaverseny – Sabáli Dóra továbbjutott az országos döntőbe; 2018. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, Kaposvár – Csata Katalin, Országos Döntő II. helyezés; 2018. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győr – Cziráki László zongora, arany minősítés

DOKUMENTUMOK

Beiratkozási tájékoztató

Pedagógiai program

Helyi tanterv

Házirend

További dokumentumaink

DOKUMENTUMOK

Beiratkozási tájékoztató

Pedagógiai program

Helyi tanterv

Házirend

További dokumentumaink

BEIRATKOZÁS

Mikor és hogyan tudok beiratkozni?

Az év bármely szakában lehetőség van a beiratkozásra, mivel nincs külön felvételi eljárás. A hivatalos beiratkozási időszak minden év június második hetében kerül megrendezésre.

Milyen képzési formák közül válogathatok?

Zene- és Táncovi – KORAI MŰVÉSZETI NEVELÉS

Ezen programunkban a játék jelenti a legfontosabb tevékenységet. Különleges technikáinkkal, amiket Forrai Katalin és a Kodály-módszer inspirált, játékos formában keltjük fel a gyermekek érdeklődését a zeneművészet iránt, miközben saját tapasztalataikkal gazdagodva fejlődik esztétikai érzékük. Emellett, táncművészeti foglalkozások keretében, mozgásterapeuta és tánctanárunk segítségével fejlesztjük a gyerekek ritmuskészségét, szabálykövetését és motorikus képességeit, mindig nagy hangsúlyt fektetve a játékra.

Kicsiknek – JÁTÉKOS ZENEI ELŐKÉSZÍTŐ

A zenei előkészítő nem csak a hallást vagy a ritmusérzéket, hanem a bátor önkifejezést és a mozgáskoordinációt is fejleszti. Játékosan hozza közelebb a gyermekekhez a hangszereket előadások formájában is, így tudatosabbá és könnyebbé válik számukra a későbbi hangszerválasztás.

Kicsiknek és nagyoknak – HANGSZERES KÉPZÉSEK

Tanulóink alapfokon heti két-három alkalommal mélyednek el a zene alapjaiban, de nem feledkezünk meg a játék és a kreatív önkifejezés fontosságáról sem. Az egyéni, személyreszabott órák mellett a diákok akár két oktatóval is dolgozhatnak, amikor a zongorakísérő is bekapcsolódik. Kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a gyakorlati zenélésre, ezért évente legalább kétszer lépnek színpadra, hogy élőben is bemutathassák tudásukat.

 

Kicsiknek és nagyoknak – TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

A tágas táncterem a balett és néptánc oktatás színtere, ahol van hely a játékra, és a játékos táncokra előképzőben. Az alapfokon heti egy vagy két délután egyre komolyabb táncanyaggal, azonban a játékot, a játékos tanulást soha el nem hagyva készülünk az évi legalább két színpadi szereplésre. A gyakorlati tánc mellett a korosztálynak megfelelő elméleti képzésben is részesülnek a diákok.

Mennyibe kerülnek a képzéseink?

Képzéseinkért félévenként térítési vagy tandíjat kell fizetni, amely az adott művészeti ágra, szakra vagy szakokra jelentkezéstől függ. Fontos megemlíteni, hogy intézményünk állami fenntartású, így a díjak általában nem haladják meg a három magánóra díját.

Részletesebb leírást a dokumentumok között találhat!

BEIRATKOZÁS

Mikor és hogyan tudok beiratkozni?

Az év bármely szakában lehetőség van a beiratkozásra, mivel nincs külön felvételi eljárás. A hivatalos beiratkozási időszak minden év június második hetében kerül megrendezésre.

Milyen képzési formák közül válogathatok?

Zene- és Táncovi – KORAI MŰVÉSZETI NEVELÉS

Ezen programunkban a játék jelenti a legfontosabb tevékenységet. Különleges technikáinkkal, amiket Forrai Katalin és a Kodály-módszer inspirált, játékos formában keltjük fel a gyermekek érdeklődését a zeneművészet iránt, miközben saját tapasztalataikkal gazdagodva fejlődik esztétikai érzékük. Emellett, táncművészeti foglalkozások keretében, mozgásterapeuta és tánctanárunk segítségével fejlesztjük a gyerekek ritmuskészségét, szabálykövetését és motorikus képességeit, mindig nagy hangsúlyt fektetve a játékra.

Kicsiknek – JÁTÉKOS ZENEI ELŐKÉSZÍTŐ

A zenei előkészítő nem csak a hallást vagy a ritmusérzéket, hanem a bátor önkifejezést és a mozgáskoordinációt is fejleszti. Játékosan hozza közelebb a gyermekekhez a hangszereket előadások formájában is, így tudatosabbá és könnyebbé válik számukra a későbbi hangszerválasztás.

Kicsiknek és nagyoknak – HANGSZERES KÉPZÉSEK

Tanulóink alapfokon heti két-három alkalommal mélyednek el a zene alapjaiban, de nem feledkezünk meg a játék és a kreatív önkifejezés fontosságáról sem. Az egyéni, személyreszabott órák mellett a diákok akár két oktatóval is dolgozhatnak, amikor a zongorakísérő is bekapcsolódik. Kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a gyakorlati zenélésre, ezért évente legalább kétszer lépnek színpadra, hogy élőben is bemutathassák tudásukat.

 

Kicsiknek és nagyoknak – TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

A tágas táncterem a balett és néptánc oktatás színtere, ahol van hely a játékra, és a játékos táncokra előképzőben. Az alapfokon heti egy vagy két délután egyre komolyabb táncanyaggal, azonban a játékot, a játékos tanulást soha el nem hagyva készülünk az évi legalább két színpadi szereplésre. A gyakorlati tánc mellett a korosztálynak megfelelő elméleti képzésben is részesülnek a diákok.

Mennyibe kerülnek a képzéseink?

Képzéseinkért félévenként térítési vagy tandíjat kell fizetni, amely az adott művészeti ágra, szakra vagy szakokra jelentkezéstől függ. Fontos megemlíteni, hogy intézményünk állami fenntartású, így a díjak általában nem haladják meg a három magánóra díját.

Részletesebb leírást a dokumentumok között találhat!

Mikor és hogyan tudok beiratkozni?

Az év bármely szakában lehetőség van a beiratkozásra, mivel nincs külön felvételi eljárás. A hivatalos beiratkozási időszak minden év június második hetében kerül megrendezésre.

Milyen képzési formák közül válogathatok?

Zene- és Táncovi – KORAI MŰVÉSZETI NEVELÉS

Ezen programunkban a játék jelenti a legfontosabb tevékenységet. Különleges technikáinkkal, amiket Forrai Katalin és a Kodály-módszer inspirált, játékos formában keltjük fel a gyermekek érdeklődését a zeneművészet iránt, miközben saját tapasztalataikkal gazdagodva fejlődik esztétikai érzékük. Emellett, táncművészeti foglalkozások keretében, mozgásterapeuta és tánctanárunk segítségével fejlesztjük a gyerekek ritmuskészségét, szabálykövetését és motorikus képességeit, mindig nagy hangsúlyt fektetve a játékra.

Kicsiknek – JÁTÉKOS ZENEI ELŐKÉSZÍTŐ

A zenei előkészítő nem csak a hallást vagy a ritmusérzéket, hanem a bátor önkifejezést és a mozgáskoordinációt is fejleszti. Játékosan hozza közelebb a gyermekekhez a hangszereket előadások formájában is, így tudatosabbá és könnyebbé válik számukra a későbbi hangszerválasztás.

Kicsiknek és nagyoknak – HANGSZERES KÉPZÉSEK

Tanulóink alapfokon heti két-három alkalommal mélyednek el a zene alapjaiban, de nem feledkezünk meg a játék és a kreatív önkifejezés fontosságáról sem. Az egyéni, személyreszabott órák mellett a diákok akár két oktatóval is dolgozhatnak, amikor a zongorakísérő is bekapcsolódik. Kiemelkedő hangsúlyt fektetünk a gyakorlati zenélésre, ezért évente legalább kétszer lépnek színpadra, hogy élőben is bemutathassák tudásukat.

 

Kicsiknek és nagyoknak – TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

A tágas táncterem a balett és néptánc oktatás színtere, ahol van hely a játékra, és a játékos táncokra előképzőben. Az alapfokon heti egy vagy két délután egyre komolyabb táncanyaggal, azonban a játékot, a játékos tanulást soha el nem hagyva készülünk az évi legalább két színpadi szereplésre. A gyakorlati tánc mellett a korosztálynak megfelelő elméleti képzésben is részesülnek a diákok.

Mennyibe kerülnek a képzéseink?

Képzéseinkért félévenként térítési vagy tandíjat kell fizetni, amely az adott művészeti ágra, szakra vagy szakokra jelentkezéstől függ. Fontos megemlíteni, hogy intézményünk állami fenntartású, így a díjak általában nem haladják meg a három magánóra díját.

Részletesebb leírást a dokumentumok között találhat!

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 18.

Telephely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola Bajcsy-Zsilinszky Utcai Telephelye 9900 Körmend, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 3.

Telephely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola Egyházasrádóci Telephelye 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 86.                                                

morvay-andras-profil-uj

MORVAY ANDRÁS

Igazgató

+36 30 312 6812 morvay.andras@muveszetikormend.hu

tanar_12_TothneDE

TÓTHNÉ DÉR ENIKŐ

Igazgató-helyettes

+36 30 135 8812 tothne.der.eniko@muveszetikormend.hu

Vízjel_kék

SZŐKE ELVIRA

Iskolatitkár

+36 94 594 128 / +36 30 287 7193 titkarsag@muveszetikormend.hu

Írjon nekünk!

ELÉRHETŐSÉGEK

Székhely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola 9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 18.

Telephely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola Bajcsy-Zsilinszky Utcai Telephelye 9900 Körmend, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 3.

Telephely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola Egyházasrádóci Telephelye 9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 86.                                                

morvay-andras-profil-uj

MORVAY ANDRÁS

Igazgató

+36 30 312 6812 morvay.andras@muveszetikormend.hu

tanar_12_TothneDE

TÓTHNÉ DÉR ENIKŐ

Igazgató-helyettes

+36 30 135 8812 tothne.der.eniko@muveszetikormend.hu

Vízjel_kék

SZŐKE ELVIRA

Iskolatitkár

+36 94 594 128 / +36 30 287 7193 titkarsag@muveszetikormend.hu

Írjon nekünk!