HÍREK, ESEMÉNYEK

ZENEMŰVÉSZETI KÉPZÉS

Oktatásunk célja, hogy a maga sajátos lehetőségeivel – egyéni hangszeres oktatással, érzelmi neveléssel – járuljon hozzá a sokoldalúan művelt, érett, kreatív személyiség kialakításához. 

Folyamatosan arra törekszünk, hogy a tanulóink az általunk közvetített művészetek révén fedezzék fel önmaguk képességeit, szeressék meg a művészetet, lehetőséget kapjanak a minél szélesebb körű művészi önkifejezésre.

Tanulóink különórai képzésben részesülnek – egy tanulóval foglalkozik egy pedagógus – mely foglalkozások kiegészülnek a biztos tudást megerősítő csoportos kamarazenei, illetve elméleti órákkal is. Zeneművészeti tanszakainkon szabadon választhatnak a legtöbb ismert hangszer közül.

Rendszeresen veszünk rész országos és megyei szintű versenyeken kiemelkedő eredményekkel.

Képzésünk része, hogy a tanszaki-tantárgyi előadásokon, valamint nagyobb rendezvényeken nyilvános formában is megmutathatják megszerzett tudásukat tanítványaink. 

Körmend város életében a művészetek, a zene mindig meghatározó, fontos szerepet játszottak. Művészeti iskolánknak ebből adódóan nagy a felelőssége a zenei, esztétikai nevelésében. 

Aktív művésztanáraink hangversenye, az iskolákban és óvodákban szervezett hangszeres bemutatók, a diákokkal közösen előadott kamara produkciók elhagyhatatlan, szerves részei az iskolának.

TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

Képzésünk alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen tanulóinknak az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. Kibontakoztassa a növendékek kreativitását, fejlessze improvizációs készségét, képességét.

Táncművészeti tantárgyainkkal lehetőséget nyújtunk a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.

Mindezek mellett olyan élmények megteremtésével szolgáljuk e fejlesztőmunkát, melyekben a gyermek önmaga fedezheti fel képességeit, és azt, miként fogadják el társai. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevelünk.

Tanítványainkban igyekszünk tudatosítani, hogy a múlt, jelen és jövő egymással szoros kapcsolatban áll: a múlt értékeinek tisztelete nélkül nem lehet a jelenben létezni, s a jövőre nézve szilárd alapokat létrehozni.

Kiemelt művészeti csoportunk a Rábavirág táncegyüttes, mely a magyar népi táncon kívül egyedi módon ötvözi az európai tánchagyományokat. Stílusukat, képviselt értékrendjüket leginkább az „örömtánc” kifejezés mutatja. Táncaikkal támogatják a világzenei irányzatot is, amellett, hogy valódi hagyományőrző és értékteremtő produkciókkal is előállnak. Tagjai az iskola volt és jelenlegi növendékei. Fontos feladatuknak tartják a fiatalabb diákok patronálását, az iskolai hagyományok, értékek továbbadását.

Képzésünk alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen tanulóinknak az életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére. Kibontakoztassa a növendékek kreativitását, fejlessze improvizációs készségét, képességét.

Táncművészeti tantárgyainkkal lehetőséget nyújtunk a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér- és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására.

Mindezek mellett olyan élmények megteremtésével szolgáljuk e fejlesztőmunkát, melyekben a gyermek önmaga fedezheti fel képességeit, és azt, miként fogadják el társai. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra nevelünk.

Tanítványainkban igyekszünk tudatosítani, hogy a múlt, jelen és jövő egymással szoros kapcsolatban áll: a múlt értékeinek tisztelete nélkül nem lehet a jelenben létezni, s a jövőre nézve szilárd alapokat létrehozni.

Kiemelt művészeti csoportunk a Rábavirág táncegyüttes, mely a magyar népi táncon kívül egyedi módon ötvözi az európai tánchagyományokat. Stílusukat, képviselt értékrendjüket leginkább az „örömtánc” kifejezés mutatja. Táncaikkal támogatják a világzenei irányzatot is, amellett, hogy valódi hagyományőrző és értékteremtő produkciókkal is előállnak. Tagjai az iskola volt és jelenlegi növendékei. Fontos feladatuknak tartják a fiatalabb diákok patronálását, az iskolai hagyományok, értékek továbbadását.

TANÁRAINK

morvay-andras-profil-uj

Morvay András

intézményvezető, trombita, kürt, harsona
tanar_10_TanglBZ

Tangl Balázs Zoltánné

intézményvezető-helyettes, néptánc
tanar_1_FülöpSz

Fülöp Szabolcs

gitár
tanar_2_DomjánE

Domján Eszter Éva

zongora
tanar_3_TóthZs

Tóth Zsolt

klarinét, szaxofon, furulya
tanar_4_LukácsK

Lukács Krisztina

fuvola, furulya
tanar_5_PorpaczineTC

Porpácziné Tóth Cecília

ének, szolfézs
tanar_6_DobosS

Dobos Sándor

zongora
tanar_7_KótaP

Kóta Péterné

hegedű
tanar_8_LoveyM

Lővey Márk

trombita, kürt, harsona, furulya
tanar_9_JuhszT

Juhász Tibor

trombita, kürt, harsona, furulya
tanar_11_CsomosneBH

Csomósné Bertha Hanna

cselló
tanar_12_TothneDE

Tóthné Dér Enikő

fuvola, furulya

MÉDIATÁR - ZENEMŰVÉSZETI ÁG

KÉPEK

MÉDIATÁR - TÁNCMŰVÉSZETI ÁG

KÉPEK


EREDMÉNYEK

Művészeti főiskolát, egyetemet végzett növendékeink

Venekei István – harsona* Horváth Piroska – zongora* Forgó György – zongora* Rác Gábor – brácsa* Horváth Róbert – hegedű* Szalai Erika – fagott* Dévai Katalin – fagott* Tóth Cecília – szolfézs, karvezetés* Fasching Zsuzsanna – szolfézs, karvezetés* Forgó Valéria – zongora, ütő* Kóta Andrea – gordonka* Tornyos Tibor – kürt* Pass Róbert – trombita* Horváth Eszter – klarinét* Karvalics Loretta – klarinét* Budai Janka – fuvola*

Országos versenyeken, fesztiválokon elért eredményeink

1974. Koncz János hegedűverseny, Szombathely – Tóth János (középdöntő); 1974. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győr – Kóta Andrea gordonka (arany); 1983. Mély-rézfúvósok Országos Versenye, Ajka – Terták Zsolt tenorkürt, I. helyezés Molnári János tuba, I. helyezés; 1988. Koncz János hegedűverseny, Szombathely- Horváth Róbert (középdöntő); 1992. Országos Gitárverseny, Esztergom – Rajner Ágota, V. helyezés; 1995. Lubik Imre – Országos Trombitaverseny, Zalaegerszeg – Pass Róbert, III. helyezés;; 2004. Koncz János Országos Hegedűverseny, Szombathely – Nyári Ernő, I. helyezés 2009. XI. Országos Klarinétverseny, Győr – Karvalics Loretta, döntő; 2013. XII. Országos Klarinétverseny, Budapest – Karvalics Loretta, döntő; 2016. IX. Országos Czidra László Furulyaverseny – Sabáli Dóra továbbjutott az országos döntőbe; 2018. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, Kaposvár – Csata Katalin, Országos Döntő II. helyezés; 2018. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győr – Cziráki László zongora, arany minősítés

Művészeti főiskolát, egyetemet végzett növendékeink

Venekei István – harsona* Horváth Piroska – zongora* Forgó György – zongora* Rác Gábor – brácsa* Horváth Róbert – hegedű* Szalai Erika – fagott* Dévai Katalin – fagott* Tóth Cecília – szolfézs, karvezetés* Fasching Zsuzsanna – szolfézs, karvezetés* Forgó Valéria – zongora, ütő* Kóta Andrea – gordonka* Tornyos Tibor – kürt* Pass Róbert – trombita* Horváth Eszter – klarinét* Karvalics Loretta – klarinét* Budai Janka – fuvola*

Országos versenyeken, fesztiválokon elért eredményeink

1974. Koncz János hegedűverseny, Szombathely – Tóth János (középdöntő); 1974. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győr – Kóta Andrea gordonka (arany); 1983. Mély-rézfúvósok Országos Versenye, Ajka – Terták Zsolt tenorkürt, I. helyezés Molnári János tuba, I. helyezés; 1988. Koncz János hegedűverseny, Szombathely- Horváth Róbert (középdöntő); 1992. Országos Gitárverseny, Esztergom – Rajner Ágota, V. helyezés; 1995. Lubik Imre – Országos Trombitaverseny, Zalaegerszeg – Pass Róbert, III. helyezés;; 2004. Koncz János Országos Hegedűverseny, Szombathely – Nyári Ernő, I. helyezés 2009. XI. Országos Klarinétverseny, Győr – Karvalics Loretta, döntő; 2013. XII. Országos Klarinétverseny, Budapest – Karvalics Loretta, döntő; 2016. IX. Országos Czidra László Furulyaverseny – Sabáli Dóra továbbjutott az országos döntőbe; 2018. IX. Országos Jeney Zoltán Fuvolaverseny, Kaposvár – Csata Katalin, Országos Döntő II. helyezés; 2018. Ifjú Muzsikusok Fesztiválja, Győr – Cziráki László zongora, arany minősítés

DOKUMENTUMOK

Beiratkozási tájékoztató

Pedagógiai program

Helyi tanterv

Házirend

További dokumentumaink

A Dokumentumok megjelenítéséhez fordítsa el a telefont!

BEIRATKOZÁS

Mikor és hogyan tudok beiratkozni?

Az év bármely szakában meg lehet próbálni, mivel nincs külön felvételi, de a hivatalos beiratkozási idő minden év június második hetében van.

Milyen képzési formák közül válogathatok?

Zene- és Táncovi – KORAI MŰVÉSZETI NEVELÉS

Az óvodás korosztály legfontosabb tevékenysége a játék. Forrai Katalinnak és a Kodály-módszernek köszönhető újragondolt technikákkal játékos formában keltjük fel a gyermekek érdeklődését a zeneművészet iránt, miközben saját tapasztalataikkal gazdagodva fejlődik esztétikai érzékük.

A gyerekek iskolaérettségét nagyfokban meghatározza a ritmuskészség, a szabálykövetés, a motorikus képességek. Iskolánk a kicsik számára kínált táncművészeti foglalkozásain mozgásterapeuta- és tánctanárunk biztosítja ezen képességek fejlesztését, miközben tudjuk, a legfontosabb a játék.

Kicsiknek – JÁTÉKOS ZENEI ELŐKÉSZÍTŐ

A zenei előkészítő nem csak a hallást vagy a ritmusérzéket, hanem a bátor önkifejezést, a mozgáskoordinációt is fejleszti. Játékosan hozza közelebb a gyermekekhez a hangszereket előadások formájában is, így tudatosabbá és könnyebbé válik számukra a későbbi hangszerválasztás.

Kicsiknek és nagyoknak – HANGSZERES KÉPZÉSEK

Már kezdő tanulóink is saját kottával, iskolánk által térítésmentesen biztosított hangszerrel érkeznek a képzési alkalmakra.
Az egyéni órák második felében a diákok két oktatóval folytatják a munkát, ugyanis akkor már a tanítványok zongorakísérője is bekapcsolódik a felkészítésbe.

Kicsiknek és nagyoknak – TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

A tágas táncteremben van hely a játékra, és a játékos táncokra előképzőben. Az alapfokon heti egy vagy két délután egyre komolyabb táncanyaggal, azonban a játékot, a játékos tanulást soha el nem hagyva készülünk az évi legalább két színpadi szereplésre. A gyakorlati tánc mellett a korosztálynak megfelelő elméleti képzésben is részesülnek a diákok.

Mennyibe kerülnek a képzéseink?

Térítési vagy tandíjat kell félévenként fizetni, attól függően, hogy ki milyen művészti ágra, szakra vagy szakokra jelentkezett. Mivel állami fenntartású intézmény vagyunk, ez nem szokott többe kerülni mint körülbelül három magánóra díja.

Részletesebb leírást a dokumentumok között találhat!

Mikor és hogyan tudok beiratkozni?

Az év bármely szakában meg lehet próbálni, mivel nincs külön felvételi, de a hivatalos beiratkozási idő minden év június második hetében van.

Milyen képzési formák közül válogathatok?

Zeneovi – KORAI ZENEI NEVELÉS

Forrai Katalinnak és a Kodály-módszernek köszönhető újragondolt technikákkal játékos tanulási formában keltjük fel a gyermekek érdeklődését a zene iránt, miközben saját tapasztalataikkal gazdagodva tanulnak.

Kicsiknek – JÁTÉKOS ZENEI ELŐKÉSZÍTŐ

A zenei előkészítő nem csak a hallást vagy a ritmusérzéket, hanem a bátor önkifejezést, a mozgáskoordinációt is fejleszti. Játékosan hozza közelebb a gyermekekhez a hangszereket előadások formájában is, így tudatosabbá és könnyebbé válik számukra a későbbi hangszerválasztás.

Kicsiknek és nagyoknak – HANGSZERES KÉPZÉSEK

Ha még csak kezdő tanulónk, már akkor is saját kottájával, ingyenesen kölcsönzött hangszerével érkezik az egyéni órájára. Az óra második felében a diák két tanárral dolgozik, hiszen a zongorakísérője is bekapcsolódik a felkészítésbe.

Kicsiknek és nagyoknak – TÁNCMŰVÉSZETI KÉPZÉS

A tágas táncteremben van hely a játékra, és a játékos táncokra előképzőben. Az alapfokon heti egy vagy két délután egyre komolyabb táncanyaggal, azonban a játékot, a játékos tanulást soha el nem hagyva készülünk az évi legalább két színpadi szereplésre. A gyakorlati tánc mellett a korosztálynak megfelelő elméleti képzésben is részesülnek a diákok.

Mennyibe kerülnek a képzéseink?

Térítési vagy tandíjat kell félévenként fizetni, attól függően, hogy ki milyen művészti ágra, szakra vagy szakokra jelentkezett. Mivel állami fenntartású intézmény vagyunk, ez nem szokott többe kerülni mint körülbelül három magánóra díja.

Részletesebb leírást a dokumentumok között találhat!

ELÉRHETŐSÉG

Székhely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola           9900 Körmend, Kölcsey Ferenc utca 18.

Telephely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola Bajcsy-Zsilinszky Utcai Telephelye
9900 Körmend, Bajcsy- Zsilinszky Endre utca 3.

Telephely

Körmendi Alapfokú Zene- és Táncművészeti Iskola Egyházasrádóci Telephelye
9783 Egyházasrádóc, Kossuth Lajos utca 86.

morvay-andras-profil-uj-2
tangl-balazs-zoltanne-kapcsolatra

MORVAY ANDRÁS
intézményvezető
+36 30 312 6812

TANGL BALÁZS ZOLTÁNNÉ
intézményvezető-helyettes
+36 30 135 8812

SZŐKE ELVIRA
iskolatitkár
+36 94 594 128

+36 30 287 7193
zenesuli.kormend@gmail.com

Írjon nekünk!

MORVAY ANDRÁS
intézményvezető
+36 30 312 6812

tangl-balazs-zoltanne-kapcsolatra

TANGL BALÁZS ZOLTÁNNÉ
intézményvezető-helyettes
+36 70 328 6531

265.342

SZŐKE ELVIRA
iskolatitkár
+36 94 594 128
zenesuli.kormend@gmail.com

Írjon nekünk!